Your address will show here +12 34 56 78
خواندنی ها, رادیو فکرنو

ایجاد تصویر ذهنی مثبت کلید رسیدن به زندگی شاد و سعادتمند در زندگی ست.
اگر از خود برداشت بدی داشته باشیم ارزش خود را دست کم می گیریم
این، ارتعاشات منفی را تولید می کند که دیگران و نیز ذهن نیمه هشیار آنرا جذب می کند
ما اینگونه پیام می فرستیم که خود را انسان حقیری می دانیم و اینکه هرکس بخواهد می تواند از ما سوء استفاده کند… ازاین اقدامی مخرب تر وجود ندارد زیرا دیگران را تشویق می کند که با ما برخوردی حقیرانه داشته باشند که این نیز به سهم خود احساس کم ارزش بودن را در ما دامن می زند
برای اینکه این روند را متوقف کنیم باید خود را بطور کامل و بدون قیدوشرط بپذیرید
آنچه را که نمی توانید تغییر دهید قبول کنید
شما تنها یک چیز را می توانید تغییر دهید و آن همان نگرش تان است
در باره خود نگرشی مثبت اتخاذ کنید
به توانمندی ها ...

ادامه مطلب
خواندنی ها, رادیو فکرنو

غلبه بر احساس گناه

بسیاری از ما یک عمر به خاطر اعمال و رفتار گذشته خود احساس گناه می کنیم . در نتیجه بار احساسی منفی سنگینی را که با سرزنش ، خودخوری ، تأسف ، رنجش ، خشم و ناراحتی رابطه دارد به روشها و انتخاب های خود تحمیل می کنیم .

احساس گناه به خاطر تربیت فرزندانمان ، احساس گناه به خاطر متلاشی شدن پیوندهای خانوادگی ، احساس گناه به خاطر از دست رفتن روابط دوستانه ، پول ، شهرت و احساس گناه به خاطر انتخابهای اشتباه .

درست یا غلط اگر خود را به خاطر موقعیتی سرزنش کنید لازم است که خود را ببخشایید و از احساس گناه خود را خلاص کنید . ببینید برای اصلاح آنچه اتفاق افتاده چه کاری از شما ساخته است . اگر ساخته نیست فراموش کنید و به زندگی عادی خود بپردازید ....

ادامه مطلب
خواندنی ها

 

باید به خاطر داشت که عمل کردن به کاری، آن کار را مخصوص یا مقدس جلوه نمی دهد بلکه آن هشیاری یا تقدسی که به آن سنت یا رسم ملحق می شود آن را مقدس می سازد. به گردش بردن کودک می تواند به اندازۀ هر مراسم مذهبی دارای روح و تقدس باشد به شرط اینکه چنین مفهومی در آن گنجانده شود.

بسیاری از مردم به مراسمی می پردازند که آنها را مقدس می دانند ولی بر اثر گذشت زمان حالت افسونگرانۀ آنها از بین می رود و رفتار های فیزیکی آن بصورت خسته کننده ای تکراری می شود.

فشار روحی قطعاً زمانی ایجاد می گردد که شخص درمی یابد آنچه زمانی مقدس فرض می شده است دیگر کم بهاست یا اصلا مفهومی ندارد. هر زمانی که اجرای مراسمی خسته کننده شود وقت آن است که رسم جدید تری جایگزین آن کنیم تا هشیاری از تقدس زندگی را به ما بازگردان...

ادامه مطلب
خواندنی ها, رادیو فکرنو

  هر اقدام توأم با بخشایش حاکی از داشتن عشق نامشروط است. اگر خشم درمان نشده را برای روح یک زهر بدانیم ، بخشایش پادزهر به حساب می آید.

در جایی که خشم مانع راه است بخشایش راهی به اطراف می گشاید و از تجربه فراتر می رود.

برای نامشروط بودن ، شخص باید آمادگی داشته باشد تا احساسات خشم ،  مخالفت و خصومت را رها کند. بخشایشِ شیرین نمی تواند طعمی تلخ داشته باشد. آنگاه که احساسات خشم آلود برطرف می شوندروحی که در اسارت خشم بوده برای ادامۀ سفر آزاد می گردد.

چرا بخشیدن اینقدر سخت است؟ ممکن است به قدرت یا ضعف ًخود ً مربوط باشد. تشخیص کوتاهی های ما برای ًخود ً همانقدر دردناک است که عمل بخشیدن. بنابراین ًخود ً خشم را حفظ می کند چون توهم تسلط داشتن قوی و جذاب است در اصل خشم می ت...

ادامه مطلب
خواندنی ها, رادیو فکرنو

بالا بردن عزت نفس  با خلع سلاح کردن انتقاد های منفی آغاز می شود این انتقاد های منفی مثل یک نوار پخش صوت دائماً درون سرتان تکرار می کند که شما بقدر کفایت خوب نیستید.

انتقاد منفی صدایی مبتنی بر ترس است که در گوش تان زمزمه می کند: اگر زمانی مخصوص به خود در نظر بگیری هیچ کاری نمی توانی بکنی پس حتی فکرش را هم نکن.

بسادگی می توان گفت که انتقاد منفی ، صدای خود است که از طریق احساس گناه بر ناامنی های شما پنجه می افکند.

حقیقت این است که صرف مقداری وقت برای بازیابی انرژی نه تنها شما را در مقابله با فشار های روحی تقویت می کند بلکه بطور قابل ملاحظه ای بر کیفیت ک...

ادامه مطلب
مطالب قدیمی ترصفحه 2 از 33مطالب جدیدتر