خلاصه کتاب, رادیو فکرنو

خلاصه کتاب ندای درون ؛ اثر وین دایر قسمت نهم

هر رویدادی که تا به امروز در زندگی ما به وقوع پیوسته است باید به وقوع می پیوست تا ما هم اکنون به این جایگاه برسیم .

واجب و ضروری است که عشق و محبت خود را به سوی افرادی بفرستیم که به آنها آسیب رسانده ایم و خودمان را ببخشیم تا رنج درونمان بهبود یابد . سپس می توانیم همه این رویدادها را همچون تجربه هایی در نظر بگیریم که برای رسیدن به جایگاهی متعالیتر باید آنها را پشت سر بگذاریم . می توان اینطور تعبیر کرد که اشتباهات ، انسان را با نوعی انرژی مجهز می کند تا خود را به جایگاهی متعالی تر برساند .

من برای همه شکست هایم دعای خیر می فرستم زیرا می دانم برای رسیدن به این جایگاه باید از آنها عبور می کردم .

نسبت به خودمان مهربان و باگذشت باشیم ؛ همه شرمساریها را کنار بگذاریم و از انکار کردن خود بپرهیزیم و به زندگی عشق بورزیم چون زندگی مظهر خداست .

وقتی به زندگی عشق بورزیم یعنی به خدا عشق ورزیده ایم .

وقتی طبق عادت درباره انسانها قضاوت می کنیم و آنها را کامل نمی دانیم به خاطر آوریم که آنها در نیروی الهی با ما سهیم هستند . واژه هایی همچون بسیار چاق ، کثیف ، شلخته ، بدقیافه و یا هر واژه دیگر را که به طور طبیعی از آن استفاده می کنیم با اندیشه هایی سرشار از محبت و مهربانی خالصانه جایگزین کنیم که عاری از هر گونه قضاوت و داوری است . در نظر خدا هیچ کس عاری از زیبایی نیست . در جستجوی فرصتهایی باشیم تا اندیشه های تحقیرآمیز را با اندیشه هایی مهرآمیز جایگزین کنیم .

همیشه حسی سرشار از قدرشناسی و سپاسگزاری را جایگزین احساسات منفی خود کنیم . هر روز گذشت و بخشش را تمرین کنیم . دشوارترین یا غیرممکن ترین رویدادها ضروری ترین آنها محسوب می شوند .

اگر این آگاهی را حفظ کنیم که جسممان کامل ، متبرک و الهی است هر آنچه را در حیطه معنویت برای آن آرزو می کنیم به خوبی

می پذیرد .

ما دارای نوعی انرژی ذهنی هستیم که سبب می شود به سمت جلو یا عقب ، بالا یا پایین حرکت کنیم و هر آنچه را آرزو داریم بی درنگ بیافرینیم . در این حالت آزادیم ، در هستی نابی غوطه ور می شویم که طبق شناخت ما عاری از زمان و مکان است . ما در حالتی سرشار از سعادت ناب حضور داریم  و به هر کس و هر چیزی عشق می ورزیم .

اگر ایمان داشته باشیم و زندگی خود را وقف شادی ، عشق و آرامش کنیم ارتباط معنویمان به اوج می رسد .

وقتی زمانی را به مطالعه ، مراقبه ، ورزش و پیاده روی در طبیعت اختصاص دهیم از نیروی هدایت کننده ای دعوت می کنیم که صبورانه منتظر است تا بیاید و با پیامهای خود هدایتمان کند . وظیفه پدر و مادر این است که به فرزندان خود آموزش دهند که چگونه به پدر و مادرشان متکی نباشند . آنها باید مستقل شوند ، ندای درونشان را بیابند و رمز شادی خود را در زندگی جستجو کنند .

انرژی عشق متعالی ترین و سریع ترین انرژ ی موجود در جهان است .

وقتی آرامش ، سادگی و صداقت را آرزو می کنیم و ارتعاشی هماهنگ با ارتعاش آرزوهای خود را به بیرون می فرستیم ، آنگاه مشاهده می کنیم که چطور آرزوهای ما در راه است . هیچ نیرویی در دنیا قدرتمندتر از عقیده ای نیست که زمان متجلی شدن آن فرا رسیده باشد . الهام گرفتن مستلزم برخورداری از ایمان و باوری نیرومند است .

خدا آنچه را ما نیاز داریم درست طبق برنامه فراهم می کند اما به این معنی نیست که ما بر آنچه به وقوع می پیوندد تأثیر چندانی نداریم و این در صورتی است که با معنویت هماهنگ شویم تا در فرایند آفرینش همکاری کنیم .

ما همچون عقیده ای بودیم که زمان متجلی شدن آن فرا رسیده بود .

ما می دانیم پوششی را که یک عمر بر پیکر روحمان پوشانده ایم سرانجام رها خواهیم کرد . این رویداد با تصمیم نفسمان به وقوع نمی پیوندد بلکه وقتی اتفاق می افتد که زمان متجلی شدن آن عقیده فرا رسیده باشد .

ما می توانیم به معنویت بپیوندیم و در تعیین عقیده ها ، حادثه ها و رویدادهایی که در زندگی ما به وقوع می پیوندد یا در انتخاب انسانهایی که در مسیر زندگیمان در سر راه ما قرار می گیرند نقش مهم و سرنوشت سازی داشته باشیم ؛

چون وقتی الهام می گیریم ، استعدادها ، توانایی ها و نیروهای خفته وجودمان بیدار می شوند .

در جهانی که با نیرویی هوشمند و خلاق هدایت می شود ، هیچ رویدادی به صورت تصادفی به وقوع نمی پیوندد .  وقتی زمان متجلی شدن عقیده ای فرا رسیده است ، نمی توان آن را متوقف کرد اما ما می توانیم با متعالی کردن ارتعاش انرژی خود و هماهنگ کردن آن با ارتعاش انرژی سرچشمه آفرینش ، زمان متجلی شدن عقیده را تغییر دهیم و از آگاهی نفسانی و گروهی به نوعی آگاهی برسیم که آگاهی تصوری نام دارد ؛ و با آگاهی ناب خود همه شکها و تردیدها را از بین ببریم . در این مرحله

تصور ما به نحوی همان طرح الهی ما خواهد بود .

ادامه در قسمت بعدی …